• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۱/۱
  محمد جواد عالیه
  ۱۳۹۹/۱۱/۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۷
  زهرا عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
  رها قشنگه
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  ناشناس خیلی عالی