• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۱/۱
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۲
  نازنین صمدی عالیه
  ۱۳۹۹/۱۱/۳
  خوب خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۳
  خوب خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۴
  فهیمه خسروی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۵
  عرفان خیلی عالیوووووو
  ۱۳۹۹/۱۱/۶
  نرگس خوبه