• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
  ناشناس هالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
  مهدی شهرکی واقعان سایت باحالی دارید ممنون
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
  محسن کاشف بسیار عالی و لذت بخش