• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
  اروین اهنگ خیلی خیلی عالییه
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
  حامد خوبه
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
  ناشناس خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
  ناشناس ❤❤
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
  ناشناس خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
  ناشناس اوکیه
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
  ناشناس تظر من خوب است
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
  علی عالی مثل همیشع