• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
  ناشناس عالی بود مرسی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
  دیاکو خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
  حسن زینلی عالیه
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
  Zah عالیییییی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱
  عذرا خوب