• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۹/۲۹
  ناشناس goood
  ۱۳۹۹/۱۰/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۴
  علیرضا عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۷
  sajad وری نایس
  ۱۳۹۹/۱۰/۹
  مسعود برزگر توانا عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
  ملیکا عالیه
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
  ساغر عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
  سید رضا خوبه
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
  ناشناس فایزه