• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۹/۱۲
  عبدالله خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۲
  سامیه خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۵
  سروناز عالی