• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۹/۹/۱۰
    هادی عالی
    ۱۳۹۹/۹/۱۲
    ه این آهنگ خیلی خوب بود