• 24 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۹/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۹/۷
  ایلا خوب بود
  ۱۳۹۹/۹/۷
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۹/۸
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۹/۸
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۸
  جواد عالی
  ۱۳۹۹/۹/۹
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۹
  الهه عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۰
  اسرا راهپیما اهنگ خیلی خوبیه
  ۱۳۹۹/۹/۱۰
  Sadaf عالیه
  ۱۳۹۹/۹/۱۰
  محمد خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۲
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۳
  ناشناس ممنونم

  کمکم
  ۱۳۹۹/۹/۲۰
  اترینا خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۲۱
  عسل عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  علی عالیه
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  ناشناس عالیییب
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  محمد قنبریان Good
  ۱۳۹۹/۹/۲۵
  علی زیبا بود
  ۱۳۹۹/۹/۲۶
  Saeed عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۸
  با عالی