• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۹/۸
  ناشناس بسیارعالی
  ۱۳۹۹/۹/۸
  رویا عالی
  ۱۳۹۹/۹/۹
  محمدرضا بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۰
  عرشیا عالی