• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۹/۳
  محمد اکی
  ۱۳۹۹/۹/۳
  علی عالی مرسی احمد سلو
  ۱۳۹۹/۹/۴
  شهاب عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۹
  عباس اهنگ عالیییییه