• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۹/۵
  فاطمه عالی بود
  ۱۳۹۹/۹/۵
  امید جهان عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۷
  عادل خوب