• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۹/۱
  Ali Abbadi خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱
  Ehsanarabzadeh عالی
  ۱۳۹۹/۹/۳
  زهرا عایییییی
  ۱۳۹۹/۹/۳
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۹/۴
  Ali Mohamad Shakarian عالی
  ۱۳۹۹/۹/۵
  ملیحه عالی
  ۱۳۹۹/۹/۵
  شیدا خوب
  ممنون
  ۱۳۹۹/۹/۶
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۳
  مهدی کوهی اصل دانلو آهنگ جدید