• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۹/۹/۱
    کاظم واسطه خیلی عالی وموردعلاقه
    ۱۳۹۹/۹/۲
    مهران عالی