• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۹/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۸
  اذر عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۸
  میلاد جدی خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۸
  حسين عشقم
  ۱۳۹۹/۹/۲۱
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  علی خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۴
  ناشناس عالی