• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۹/۱
  وحید عالیه همه سرجاشه
  ۱۳۹۹/۹/۲
  ابوالفضل علی
  ۱۳۹۹/۹/۲
  پارسا خیلی عالیهه
  ۱۳۹۹/۹/۲
  علی خوب‌بود
  ۱۳۹۹/۹/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۴
  ناشناس خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۵
  عباس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۵
  محسن سینا پرازعشقه. هنرمندی که باید قدر خودشو بدونه .سینا باعث افتخار کشورماهست.
  ۱۳۹۹/۹/۸
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۹/۹
  عرفان عالی