• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  ناشناس خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  مریم خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس باحال
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  امیر عالی
  ۱۳۹۹/۹/۴
  ناشناس خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۴
  ناشناس آهنگ خیلی خوبیه
  ۱۳۹۹/۹/۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۲
  علی عالی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۶
  علی علی