• 19 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۸/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  آرمان یادش بخیر واقعا تایم قشنگی بود عاشق زهره بودم دمتون گرم کارتون درسته دستتون درد نکنه دستخوش
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  خاتمه عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  . عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  هانیه عالیه دوست داشتم
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ایمان عالی بود واقعا
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  طاهره عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  محدثه عالی است
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  عباس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  نگار خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  حسین خوب است
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عاالی
  ۱۳۹۹/۹/۸
  ناشناس عالی مثل همیشه