• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۸/۹
  مهسا عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۱۱
  مهدیه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۲
  زینب خیلی عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۱۳
  سعید خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۱۶
  رسول بنی طالبی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۶
  ناشناس عالب
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  مهدی شورکی عالیه عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  محمد با تشکر
  ۱۳۹۹/۹/۳
  رضا جان خوب عالی
  ۱۳۹۹/۹/۳
  شیما عالی
  ۱۳۹۹/۹/۳
  ناشناس عالی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۵
  علی خبه