• 14 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۸/۸
  ناشناس علی
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  رزا بابوی خوب هست
  ۱۳۹۹/۸/۱۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱۲
  امیر حسین عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  تنها عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  نیما عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  محمد امین عالییییییییی
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱
  محسن بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۹/۳
  طهرانی عالیییی
  ۱۳۹۹/۹/۵
  ایلیاعابدینی آره عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۵
  Mojtaba Ali
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
  ناشناس عالی