• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۸/۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  فف خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  ابوالفضل عالییییییییی
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  ناشناس لایک
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  حسین چاهی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱۲
  ناشناس سلام عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۱۲
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۲
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۳
  ن.وروز عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۳
  محمد باحاله
  ۱۳۹۹/۸/۱۳
  مهلا جون عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  ناشناس عالی