• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۸/۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  آوا خیلی‌خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  علی طرفدار پویا بیاتی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  Farzan خوووب
  ۱۳۹۹/۹/۱
  محسن عالی