• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۸/۱
  پ عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱
  پوريا اهنگ قشنگ و عالي
  ۱۳۹۹/۸/۳
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۴
  گلاب عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۶
  حنانه خوب
  ۱۳۹۹/۸/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۷
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۷
  کوثر خوب
  ۱۳۹۹/۸/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۲
  ابولفضل بسیار زیبا و دلنشین
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس عالی