• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۹/۸/۱۰
    میثم صدای بی نظیر در لحظات سخت هم رهنما صداش امید میده
    ۱۳۹۹/۸/۲۸
    Ahmad بسیار عالی