• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۲۲
  یاسمین مختار نژاد بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  مانی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  امید عالی براوووووو
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  محبوبه خیلی اهنگ قشنگیه
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  مهدی میرزایی دمت گرم
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  پوریا شکری
  ۱۳۹۹/۸/۱
  داوود عالی
  ۱۳۹۹/۸/۳
  عباس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۴
  الناز عالی