• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۲۲
  یاسمین مختار نژاد بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  مانی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  امید عالی براوووووو