• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۲۴
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۷/۲۵
  حمید خوب وعالی مثله همیشه
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  عرفان عالی