• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۲۲
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۳
  س Oki
  ۱۳۹۹/۷/۲۳
  آیسا عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  رضا سلام ممنون از شما خدا رحمتشون کنه استاد رو...