• 23 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۲۲
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۳
  س Oki
  ۱۳۹۹/۷/۲۳
  آیسا عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  رضا سلام ممنون از شما خدا رحمتشون کنه استاد رو...
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  ناشناس الیه
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  هادی خوبه
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  اصغر محمدیان Ali
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  حمید عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱
  پرهام فوق العاده
  ۱۳۹۹/۸/۵
  arteen عالی مثل همیشه
  استاد سلامت باشید یا حق
  ۱۳۹۹/۸/۱۲
  جواد نگهبان عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۳
  ناشناس علای وپرمحتوا
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  سهراب عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  علیرضا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  علیرضا عالی بسیار خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱۵
  نسرین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۷
  محمد رضا عالی
  ۱۳۹۹/۹/۹
  سعید عالی اللهی که استاد همیشه زنده و سالم و پاینده باشند
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
  علیرضا وصی پور عالی