• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۲۴
  شیما عالیه
  ۱۳۹۹/۷/۲۴
  مهدی شاهکار
  ۱۳۹۹/۷/۲۶
  امید عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  مهرداد مهاجرانی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  حسن عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  روژینا عالی نسب کنید