• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  ج خوب
  ۱۳۹۹/۸/۶
  مبینا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۹
  ناشناس خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۱۷
  فاطیما الی