• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۲۰
  مهدی بهارلویی عالیه
  ۱۳۹۹/۷/۲۳
  حمیدرضا برزگر عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۳
  جواد خیلی عالی هست...آرامش میده برام دراین روزهای سخت
  ۱۳۹۹/۷/۲۴
  حمید عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۴
  امیر عالی