• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۹/۷/۱۵
    ناشناس عالی
    ۱۳۹۹/۷/۱۹
    مهدی سارانی خیلی خوب با تشکر