• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۱۶
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۷/۱۸
  nages خوب
  ۱۳۹۹/۷/۲۱
  علی عالی