• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۱۶
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۷/۱۸
  nages خوب
  ۱۳۹۹/۷/۲۱
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  عرفان نظری خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۴
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۶
  Nnn Good
  ۱۳۹۹/۸/۶
  آیدا آیدا
  ۱۳۹۹/۸/۸
  ناشناس عااااااااالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  محمود عالللللللللللی
  ۱۳۹۹/۸/۱۱
  ناشناس عالیییییی