• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۱
  علی بسیار عالیه ممنون عماد
  ۱۳۹۹/۷/۸
  محمدمهدی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۳
  ناشناس عالي
  ۱۳۹۹/۷/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۹
  شیوا عالیییی
  ۱۳۹۹/۷/۲۰
  ناشناس خیلی خوب است