• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۹/۷/۲
    علی طرفدار آقا میثم ابراهیمی بسیار عالی بود مرسی آقا میثم ابراهیمی
    ۱۳۹۹/۷/۷
    انوشا عالی هست