• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۲
  نرجس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۴
  Maryam خوب بود
  ۱۳۹۹/۷/۷
  انوشا انصاری این آهنگ عالی بود