• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۷
  ناشناس عشقم

  ۱۳۹۹/۷/۱۵
  حسین خوبه
  ۱۳۹۹/۷/۱۵
  حسین خوبه
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  عالی عالی عالی عالی خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  سیدعلی موسویدوست عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  کسری عشق
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
  ناشناس خوب‌بود
  ۱۴۰۰/۱/۱
  مجتبی مثل همیشه فوق‌العاده