• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۵
  پاکزاد بی نظیر بود
  ۱۳۹۹/۷/۶
  Mustafa عااالى
  ۱۳۹۹/۷/۶
  پ.ن من همیشه عاشقه اهنگ های آقای عقیلی هستم
  ممنون ازشما
  ۱۳۹۹/۷/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۸
  شادی سروش دل نواز آرامش بخش روان
  ۱۳۹۹/۷/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۴
  اسیه عالی وبینظیر
  ۱۳۹۹/۷/۲۵
  A oo Ali
  ۱۳۹۹/۷/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۵
  سام خوب