• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۶/۲۵
  ناشناس علی
  ۱۳۹۹/۶/۲۹
  محمد حین عالی
  ۱۳۹۹/۶/۳۰
  علی
  عادیست
  ۱۳۹۹/۷/۶
  hasti عالیییی
  ۱۳۹۹/۷/۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۳
  آرمان عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۳
  آرمان آلی
  ۱۳۹۹/۷/۱۳
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۵
  فریده خوب