• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۶/۲۸
  فهیم عالییییی
  ۱۳۹۹/۶/۲۹
  محمد حسین عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۹
  ابوالفضل عالی
  ۱۳۹۹/۶/۳۰
  خوب عالی عالیهههههههههههههههههههه
  ۱۳۹۹/۶/۳۱
  Farhad عالی
  ۱۳۹۹/۶/۳۱
  امیرحسین عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱
  علیرضا عایی
  ۱۳۹۹/۷/۱۰
  محمدرضا خیلیک خوله
  ۱۳۹۹/۷/۱۳
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۱۹
  داوود عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۰
  کیان عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۱
  ناشناس عالی