• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۶/۲۶
  عالی مرسی تتلو خوب
  ۱۳۹۹/۶/۲۷
  زهرا عالیییییییی❤
  ۱۳۹۹/۷/۱
  شاهرخ امیر تتلو عالیه
  ۱۳۹۹/۷/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۷
  پارسی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۲
  لی
  عالی