• 15 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۵/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱/۷
  رضا عاشقتم آقای حصیری عالیه.....
  ۱۳۹۷/۱۲/۸
  ساجدی عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۹
  فریدون وندایی بسیار زیباست
  ۱۳۹۸/۱/۲
  ناشناس آقای حصیری تواین آهنگ واقعا غوغا کرده.من از طرفداران آقای حصیری هستم
  ۱۳۹۸/۱/۳۱
  محمد عالیه
  ۱۳۹۸/۷/۱۰
  رضا بسیار عالی و خاطره انگیز
  ۱۳۹۸/۷/۲۳
  سید عبدالله حسینی نسب فوق العاده زیبا
  ۱۳۹۸/۹/۲۹
  مسعود ممنونم
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۳/۷
  داود خوب
  ۱۳۹۹/۵/۳۰
  اسد عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۱۳
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  جواد. مرسی .واقعا سرشار از اساسات زیبا میشوم وصف نا پزیر مرسی.