• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۷/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۴
  Hamidreza heidari عالی بود
  ۱۳۹۹/۷/۱۵
  کچل عالی بود