• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۶/۱۶
  ناشناس خیلی خوب عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۴
  سینا خدب
  ۱۳۹۹/۶/۲۴
  مهدی دلنشین و پر از احساس مثل همیشه استاد
  ۱۳۹۹/۷/۵
  قدير بابائي عالي