• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۶/۱۷
  مهدیه عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۵
  فرشید خوب
  ۱۳۹۹/۷/۶
  قدير بابائي عالي