• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۶/۲۸
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۷/۴
  عالی خیلی خوب سلطان صدا
  ۱۳۹۹/۷/۷
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲
  دلتنگ تو خیلی عالی است