• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۶/۱۳
  سعید عالی عالی بسیار
  ۱۳۹۹/۶/۱۳
  دنا عالییی
  ۱۳۹۹/۶/۱۹
  دنیا عالیه
  ۱۳۹۹/۶/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۶
  حمید عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۷
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۷/۷
  محمد خوب عالی خیلی با احساس