• 14 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۱۰/۷
  ناشناس عالی ممنون
  ۱۳۹۵/۹/۳
  هادی نیازی عالی عالی عالی
  ۱۳۹۶/۷/۳
  سعید ممیوند الی
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
  حمیدعالی عالی عالی
  ۱۳۹۷/۵/۱۹
  مح عالي
  ۱۳۹۷/۸/۱۵
  میلاد عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱۶
  محمد ملایی بسیار زیبا ودلنشين دمش گرم باصدای قشنگش
  ۱۳۹۷/۹/۲۰
  عالی عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۹
  اسماعیل سنگین Ok
  ۱۳۹۷/۱۱/۶
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۱/۲۹
  ناشناس عععععععععععععععع عاليييييييييييييييي
  ۱۳۹۸/۴/۶
  ناشناس عالیه ممنونم
  ۱۳۹۸/۷/۲۸
  حسین عبدالعلی زاده بیست
  ۱۳۹۸/۸/۸
  محمد عالی