• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۶/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۵
  بهرام عالی بود
  ۱۳۹۹/۶/۲۱
  علیرضا عالیه
  ۱۳۹۹/۶/۲۱
  ناشناس خوب